dinsdag 20 maart 2012

Belangrijke mededeling

De organisatie FSN heeft beloten om de wedstrijden in de FSN klasse Sixpack32 voor onbepaalde tijd op te schorten.
Reden hiervoor is dat de organisatie zich gaat beraden over de toekomst van deze wedstrijdklasse in zijn huidige vorm.
Zodra hierover meer bekend wordt zal dit aan de clubs en teams worden gecommuniceerd.

Namens organisatie FSN